PsychoTerapie neboli léčba slovem. 

Léčba slovem se již využívá několik desítek let. Často slýchávám, že nejlepší lék na starosti je posezení s kamarádkou či kamarádem na kávě či sklence vína. Ano, sdílením našich starostí je také ulevující na duši, avšak ne vždy stačí. Léčba slovem neboli psychoterapie, nás však umí podnítit ke svému novému názoru či vlastnímu uvědomění. Rozvíjí mysl tam, kam máme problém se dostat. Můžete si to představit jako sázení květin, semínko tedy máte a to zájem něco zlepšit či vyřešit, bez toho nelze nechat semínko vzklíčit. Pakliže necháte semínko vzklíčit, nastane rozvíjení úhlů pohledů na naše starosti. Necháme tedy květinu vzkvétat a budeme ji pravidelně zalévat dokud nebudete schopni ji sami udržet při životě.

Co je to NLP?

Psychologie neuro-lingvistického programování. 

Pokročit v životě, být úspěšný v naplnění svých tužeb a cílů je cestou ke šťastnému životu.

V průběhu koučingu společně zmapujeme, kde právě stojíte a jaké nefunkční vzorce vašeho chování, cítění a myšlení vás sem dovedli. Přesně definujeme kam chcete jít a i to, proč to chcete, protože tam je ukrytá vaše motivace. Když v tom nemáte úplně jasno, může se stát, že uvíznete na mrtvém bodě, nemůžete se pohnout vpřed a stagnujete. Potom se těžko dělá rozhodnutí a cíle se stávají těžko dosažitelné.

Když potřebujete změnu, impulz nebo nový pohled na věc, který by vás opět nasměroval na cestu za vašim cílem. Máte pocit, že stagnujete, potřebujete se pohnout vpřed, dosáhnout nový cíl a zvýšit kvalitu života? Právě v tom vám může pomoct Individuální koučing.

Kouč vám pomocí otázek a intervenčních NLP technik pomůže:

Uvědomit si, co přesně chcete anebo jak jinak to chcete a proč.
Objevíte různé i zdánlivě nemožné cesty k dosažení.
Vykročit a vytrvat na vybrané cestě.

Pomocí koučingu si utřídíte myšlenky, podíváte se na svojí situaci z různých úhlů pohledů, nastavíte jasné cíle a přesné kroky, které potřebujete udělat k jejich dosáhnutí. Takto si postupně zvýšíte svojí zodpovědnost a vybudujete větší sebedůvěru. 


Co je EFT?

Emotional Freedom Techniques

"techniky emoční svobody"

EFT je přirozená forma terapie, která kombinuje tradiční východní terapie se znalostmi klasické západní medicíny. Jedná se o techniku hojení emocí, která může také dramaticky změnit mnoho fyzických příznaků. Jinými slovy, je to technika, která vám pomůže uzdravit nejen vaši duši, ale i vaše tělo. Mnoho nemocí je posíleno a nebo přímo vyvoláno naším emocionálním stavem. Tyto často dlouhodobé obtíže při používání EFT rychle ustupují a v drtivé většině případů zcela mizí. Dosažené klinické výsledky jsou pozoruhodné a obvykle dlouhodobé.

Jaká témata v Dostupné terapii řeším? S jakými psychickými potížemi za mnou můžete přijít na psychoterapii?


  • stres, úzkosti, omezující strach
  • zdravotní potíže, opakované bolesti
  • alergie různých druhů
  • nízké sebevědomí, tréma
  • zlepšení komunikace ve vztazích i na pracovišti
  • alkoholismus, anorexie
  • nechuť do života
  • stará přesvědčení
  • propojování pravé a levé hemisféry
  • obtížné soustředění, špatná paměť,atd.